stopka2

DORADZTWO BUDOWLANE

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie :

 

– Architektura,

– Konstrukcja,

– Branże: drogowa, elektryczna oraz sanitarna

– Przyłącza,

 

Reprezentowanie inwestora przed urzędami :

 

– Uzyskanie pozwolenia na budowę,

– Uzgodnienia zjazdu,

– Uzgodnienia z dostawcami mediów,

– Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów itp.

 

Opracowanie harmonogramu prac wykonawczych oraz harmonogramu płatności.

 

Dobór materiałów oraz podwykonawców.

 

Nadzór inwestorski w osobie kierownika budowy lub inspektorów nadzorów budowlanych i branżowych. 

 

Koordynacja oraz odbiór prac.