stopka2

DORADZTWO BUDOWLANE

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie :

 

- Architektura,

- Konstrukcja,

- Branże: drogowa, elektryczna oraz sanitarna

- Przyłącza,

 

Reprezentowanie inwestora przed urzędami :

 

- Uzyskanie pozwolenia na budowę,

- Uzgodnienia zjazdu,

- Uzgodnienia z dostawcami mediów,

- Uzyskanie pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów itp.

 

Opracowanie harmonogramu prac wykonawczych oraz harmonogramu płatności.

 

Dobór materiałów oraz podwykonawców.

 

Nadzór inwestorski w osobie kierownika budowy lub inspektorów nadzorów budowlanych i branżowych. 

 

Koordynacja oraz odbiór prac.