stopka2

PRZEGLĄDY TECHNICZNE I OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wykonujemy przeglądy półroczne, roczne i pięcioletnie na obiektach. Zarówno konstrukcyjne, budowlano-sanitarne, jak i elektryczne. Przegląd roczny obejmuje przegląd takich elementów budowlanych, jak: elewacje, elementy dachu, klatki schodowe, piwnice, garaż, poddasze. Przegląd 5-letni dodatkowo obejmuje pomiary instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, w częściach wspólnych oraz pomiary instalacji odgromowej, a także estetykę i otoczenie budynku. Wykonujemy również przeglądy kominiarskie i gazowe. Z przeglądów są sporządzane protokoły z dokumentacją fotograficzną oraz w formie elektronicznej. Wyszczególniane są w nich nieprawidłowości występujące w budynku wraz ze sposobem i technologią naprawy oraz stopniem pilności wykonania prac.

 

Przeglądy wykonywane są na obiektach:

 

– Budynki wielorodzinne

– Kamienice mieszkalne i usługowe

– Budynki biurowo-usługowe

– Budynki magazynowe i produkcyjne

– Obiekty drogowe i mostowe

– Obiekty rekraacyjne: boiska, place zabaw, skateparki, siłownie plenerowe

 

 

 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ I AUDYTY ENERGETYCZNE

 

– Budynki jednorodzinne i wielorodzinne

– Kamienice mieszkalne i usługowe

– Budynki biurowo-usługowe

– Budynki magazynowe i produkcyjne