stopka2

 

 

 

 

"Sekretem doświadczenia jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni."